To, že by snad naše dcera měla mít Downův syndrom, jsme se dozvěděli až po pár dnech, kdy byla na světě. 

Okamžitě jsme začali pátrat na internetu, co to je a tak dále... 
Informací bylo mnoho, ale všechny více či méně obecné. 

Nenašla jsem nic, co by mi podalo obraz o tom, jak se dětem daří ve škole, jestli mají kamarády a jaké mají vztahy se sourozenci... 

Buď byly informace jen o vývoji miminka a malých dětech nebo o tom, jak je vše na houby či naopak zalité sluncem.

Tyto stránky nejsou ani jedno... 

Píši zde náš příběh, o jedné krásné holčičce Sofince, její rodině a kamarádech.

Pravdivě a tak jak nám vše život servíruje.

A také s nadějí, že snad tyto stránky  poskytnou informace, které jsme my na začátku cesty hledali.  

The fact that our daughter has Down syndrome was not known until a couple of days after she was born.

We immediately started searching the internet for answers about this syndrome. There was a lot of information out there, but most of what we found was general about the condition itself.

We could not find anything, that would give us the picture of how Down syndrome kids do at school, whether they have friends, and what relationship they have with their siblings ...

Either the information was only about the development of babies and small children, or about how everything is bad, or on the contrary unnaturally awesome.

These pages are neither of that ... here we write our story, about a beautiful little girl named Sofie, her family and friends.

Honestly, and whatever life serves us up with the hopes of providing parents in similar situation the real life examples that we were looking for.