Dopis rodičům - Letter to parents

10.02.2018

Milí rodiče,

není to fér, že?

Nemyslím tím to, že se vám narodilo miminko s nějakým syndromem či "problémem"..., ale to, že ještě než jste se stačili společně více poznat, byla mu přidělena nálepka. Ta nálepka by měla vlastně stačit k tomu, abyste si podle ní udělali představu o budoucnosti svého miminka.

Najednou nepřemýšlíte o tom, jaké bude mít miminko oči, jestli bude vlasaté po pratetičce z pátého kolena nebo bude komikem po dědovi... teď je tady ten syndrom a děťátko až někde vzadu.

Pak se člověk na něj jen bezradně dívá a říká si: "Kdo jsi? Znám tě?"

Tuto nálepku si ale s sebou ten nový člověk ponese už celý život.

Vašim nejtěžším úkolem nebude naučit jej chodit nebo mluvit, ani denodenní řešení situací, které rodiče zdravých dětí prostě neznají... nejtěžším úkolem bude to, abyste VY té nálepce nepřikládali větší důležitost než má. Ta nálepka totiž nedefinuje člověka.

Nebojte se, pořád je to vaše děťátko, které moc dobře ví, proč si vybralo právě vás. 

Dear parents,

it's just not fair, is it?

I do not mean the fact that your child was born with some syndrome ...

What I mean is that that your child was given a label before you could even get to know each other. 

Society believes that this label should actually be enough for you to know the future of your baby.

Suddenly you are not allowed to think about things like what colour your child's eyes will be, whether he/she is going to be hairy after your auntie, or a comic like the grandfather ... now there's only the syndrome, and your baby is pushed somewhere into the back.

You look at him/her with a question: "Who are you, do I know you?"

This label is going to follow your child for its whole life, it is just the way it is.

YOUR hardest job is not going to be to teach your child to walk or talk, nor sort out day-to-day situations that parents of healthy children just do not know ... the hardest thing for you is not to value that label more than it should be. This label does NOT define a person, nor your baby.

Do not worry, it's still your baby - the one, who knows very well why your he/she picked you.