První třída

10.02.2018

Září 2016 - máme doma školačku! 

Sofinka nastupovala do první třídy v osmi letech, s jednoletým odkladem školní docházky. 

Po zkušenostech se zdravými dětmi ve školce jsme hledali i základní školu, kde by byly zdravé děti, které ji budou kamarády a podporou v dalším vývoji, ale samozřejmě kritériem byla menší třída s alespoň minimálním individuálním přístupem. 

Naštěstí jsme takovou třídu našli v našem městě - třídu s alternativními prvky, kdy forma čtení je metodou Sfumato a vyučuje se zde matematika prof. Hejného. Pan ředitel byl velice ochotný nás přijmout - přestože jsme spadali pod jinou základní školu a přestože mu Sofi málem zbořila celou kancelář. No moje nervy:-)

Do Sofčiné třídy byla vybrána asistentka pedagoga, která pro nás byla opravdovou výhrou. Moje obavy se rozplynuly, když jsme se s ní poprvé potkaly v jídelně plné dětí a Sofinka se k ní okamžitě rozeběhla jako ke staré známé. Prostě se holky již znaly, přestože se nikdy před tím neviděly.

Začátky byly těžké, zejména září a říjen. Na Sofi toho bylo moc - nové tváře, nové prostředí, nové povinnosti.. Často ze třídy utíkala, protože to na ni bylo moc hlučné.. Na konci září jsme i s paní učitelkou a asistentkou začaly zvažovat, jestli by nebylo vhodnější domácí vyučování či jiná forma školní docházky. 

Vždy ale Sofi udělala krůček kupředu, který nás jen ubezpečil, že jdeme správnou cestou. Zejména to, jak Sofi přijaly děti. A její každoranní výskok z postele s pokřikem: 

"Hurá, škola."

Měli jsme také veliké štestí na paní z SPC, velice profesionální, ale ochotnou a milou, která nám se vším radila. Také se vytvořil pro Sofi individuální studijní plán - vnímám to jako úlevu hlavně pro rodiče, kdy nejste tak tlačeni výsledky a doháněním ostatních. I tak již brzy po Vánocích Sofi tento plán splnila. Po dohodě s paní z SPC jsme se společně rozhodli plán navýšit. Počítat do vyšších čísel a přidat ve čtení. 

Z vysvědčení (zkráceno):

... zvládla jsi toho opravdu moc. Poznala jsi nové kamarády, svou třídu a školu. Stále se snažíš zapojovat do aktivit s ostatními. Ráda jim pomáháš a ke všem se chováš slušně a kamarádsky. Postupně jsi si zvykla na chod třídy i na denní režim. Překonáváš svůj strach z neúspěchu a za to si zaloužíš pochvalu.

- v českém jazyce jsi se naučila číst a poznávat téměř všechny písmena abecedy. Přes slabiky jsi se dostala až ke čtení slov. Zvládneš přečíst čtyřpísmenková slova s drobnou pomocí. Naučila jsi se psát spoustu písmen a Tvá ruka je již přesnější.

- v aglickém jazyce toho zvládáš hodně. Ráda a dobře v angličtině komunikuješ.

- prvouku zvládáš velmi dobře. Poznáš základní jarní rostliny, dokážeš popsat nejen části rostlin, ale také části těla savců a ptáků. Orientaci v čase se ještě učíš, roční období znáš, ale nepřiřadíš k nim měsíce. Dny v týdnu vyjmenuješ bez problémů. 

- v matematice jsi udělala veliký kus práce. Sčítáš a odčítáš do deseti. Poznáš a přečteš číslice do čtrnácti. 

- v tělesné výchově se držíš v ústraní. Často se bojíš cvičit s ostatními, i tak se sportu věnuješ hodně. Velmi často trénuješ manipulaci s míčem. Štafetových her se příliš neúčastníš, ale velmi ráda běháš a zapojuješ se do společných her právě s využitím běhu. ...